มะเร็งเต้านม
Categories
ศัลยกรรมความงาม

เรื่องควรรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านม เป็นบทสัมภาษณ์ของศาสตราจารย์ดรนายแพทย์พรชัยโอเจริญรัตน์ภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบเป็นอันดับหนึ่งในเพศหญิงนอกจากพบบ่อยแล้วก็ยังเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตบ่อยด้วย (more…)